Beste leden, ouder(s) of verzorger(s) van leden,
 
Zoals in de vorige update aangekondigd zijn we afgelopen week gestart met de groepen recreanten, selectie en waterpolo senioren.
Daar hebben we vrijdag ook de groepen waterpolo jeugd en de recreanten vrijdaggroep aan toegevoegd.
We hebben de ervaringen van en met de verschillende groepen geëvalueerd en komen tot de conclusie dat de protocollen in de praktijk goed hebben uitgepakt.
Mede door verschillende trainingsvormen te proberen hebben we kunnen vaststellen welke vorm het beste werkt voor elk van de groepen, rekening houdend met 1,5 meter afstand van elkaar.
 
Dit heeft ons voldoende vertrouwen gegeven om komende week (vanaf 2 juni) te starten met de groepen masters en woensdag trimgroep.
Ook nu zullen we deze groepen monitoren, evalueren en waar nodig de protocollen aanpassen.
 
We zullen vooralsnog niet starten met de zaterdag trim en warmwater groep.
Daarin volgen we de geldende adviezen van het RIVM, waarbij mensen van 70 jaar en ouder of met een kwetsbare gezondheid wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. 
Deze mensen zijn sterk vertegenwoordigd in onze zaterdag groepen en daar willen wij als vereniging geen onnodige risico's mee nemen. De veiligheid en gezondheid van onze leden staat voorop.
Vanzelfsprekend blijven we de berichtgeving van het RIVM aandachtig volgen en zullen we, indien de adviezen veranderen, daarop gaan acteren.
 
Wederom zullen de leden die volgende week starten per e-mail een protocol krijgen toegestuurd. Andermaal: lees deze protocollen goed door en respecteer de maatregelen die daarin zijn genoemd.
We stellen niemand verplicht om deel te nemen. De keuze om te komen is voor iedereen vrijwillig! Als je komt, respecteer dan de 1,5 meter afstand tot zowel de medezwemmers als de trainer.
Voor degenen die de vorige update gemist hebben en voor het eerst het zwembad weer zullen betreden, kijk goed naar het instructiefilmpje van de stichting: www.berghuizerbad.com (onderaan de pagina).
 
Tot slot zullen we het heffen van de verenigingscontributie hervatten voor de groepen die weer gestart zijn. We zullen maatwerk toepassen op de groepen waarbij de trainingsfrequentie per week nu lager is dan gebruikelijk.
 
Veel dank voor jullie begrip en medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
Dick Koopman
Voorzitter ZV Octopus