Beste leden, ouder(s) of verzorger(s) van leden,
 
Zoals in de vorige update aangekondigd zijn we afgelopen week gestart met de groepen recreanten, selectie en waterpolo senioren.
Daar hebben we vrijdag ook de groepen waterpolo jeugd en de recreanten vrijdaggroep aan toegevoegd.
We hebben de ervaringen van en met de verschillende groepen geëvalueerd en komen tot de conclusie dat de protocollen in de praktijk goed hebben uitgepakt.
Mede door verschillende trainingsvormen te proberen hebben we kunnen vaststellen welke vorm het beste werkt voor elk van de groepen, rekening houdend met 1,5 meter afstand van elkaar.
 
Dit heeft ons voldoende vertrouwen gegeven om komende week (vanaf 2 juni) te starten met de groepen masters en woensdag trimgroep.
Ook nu zullen we deze groepen monitoren, evalueren en waar nodig de protocollen aanpassen.
 
We zullen vooralsnog niet starten met de zaterdag trim en warmwater groep.
Daarin volgen we de geldende adviezen van het RIVM, waarbij mensen van 70 jaar en ouder of met een kwetsbare gezondheid wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. 
Deze mensen zijn sterk vertegenwoordigd in onze zaterdag groepen en daar willen wij als vereniging geen onnodige risico's mee nemen. De veiligheid en gezondheid van onze leden staat voorop.
Vanzelfsprekend blijven we de berichtgeving van het RIVM aandachtig volgen en zullen we, indien de adviezen veranderen, daarop gaan acteren.
 
Wederom zullen de leden die volgende week starten per e-mail een protocol krijgen toegestuurd. Andermaal: lees deze protocollen goed door en respecteer de maatregelen die daarin zijn genoemd.
We stellen niemand verplicht om deel te nemen. De keuze om te komen is voor iedereen vrijwillig! Als je komt, respecteer dan de 1,5 meter afstand tot zowel de medezwemmers als de trainer.
Voor degenen die de vorige update gemist hebben en voor het eerst het zwembad weer zullen betreden, kijk goed naar het instructiefilmpje van de stichting: www.berghuizerbad.com (onderaan de pagina).
 
Tot slot zullen we het heffen van de verenigingscontributie hervatten voor de groepen die weer gestart zijn. We zullen maatwerk toepassen op de groepen waarbij de trainingsfrequentie per week nu lager is dan gebruikelijk.
 
Veel dank voor jullie begrip en medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
Dick Koopman
Voorzitter ZV Octopus

Afgelopen zaterdag 4 januari vond in het Berghuizerbad de eerste training van 2020, van de trim- en watergroep van Octopus plaats. Iedereen had duidelijk weer zin in het nieuwe jaar, want de opkomst was groot.


Na de training, tijdens de traditionele koffie met krentenbrood en een toespraak van lid Mannes Vlieger, kregen trainers Geke en Lisanne elk een cadeau namens beide groepen overhandigd. De leden wilden wederom hiermee hun dank betuigen voor de trainingen die zij het afgelopen jaar met veel enthousiasme en toewijding hebben ontvangen van hun trainers. Deze leuke attentie werd door beide dames hartelijk ontvangen en moedigt hen aan om ook in 2020 weer vol overgave voor deze groepen te staan.


Hoewel de opkomst groot was, zijn er ook leden die niet meer in staat zijn om het zwembad te bezoeken en/of deel te nemen aan de trainingen. Tijdens deze eerste training van het jaar hebben trouwe leden meneer en mevrouw Jonker uit Epe (beide zijn de 90 al gepasseerd) tot hun grote spijt afscheid moeten nemen na 20 jaar lidmaatschap. Ook afgelopen jaar, ondanks het sterke sociale karakter van de zaterdaggroepen, hebben meerdere leden uit de warmwatergroep om gezondheidsredenen hun lidmaatschap moeten opzeggen.


In de warmwatergroep ligt het accent niet op zwemmen maar op gymnastiek (Meer bewegen voor ouderen). De groep bestaat uit een mix van heren en dames. Op hoge leeftijd is het nog mogelijk om met deze groep mee te doen. Ook voor mensen met reuma en artrose is deze groep uitermate geschikt. De watertemperatuur bedraagt 32 graden, er wordt geoefend in heupdiep water en een zwemdiploma is niet vereist. Nieuwe leden zijn van harte welkom om gratis 2 keer mee te doen. Elke zaterdag start om 08:30u de trimgroep met aansluitend om 09:15u de warmwatergroep. Meer informatie is terug te vinden op de website van ZV Octopus.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, zwembad